سبد خرید 0

10
دوره
1166
دانشجو
0
مدرس
1265
کاربر

معرفی مرکز آموزشی صدرا

آنچه كه ثـروت يك مـلت تلقى مى شـود نه منابع طبيعی آن بلكه نيـروى انسـانى و كارآمد و متـعهد آن مى باشـد. يكى از نـكات مهمى كه همـواره ذهن فراگيران را در فرايند آمـوزش و يـادگيـري در هر سيستـمى به خـود مشغول نمـوده ,آمـوزش مـوثر با كيـفيت و در مدت زمان كوتاه است و همـواره نتايج سيستمهاى آموزشى براى فـراگيـران بسيـار حـائز اهميت است.

مركز آموزش و پژوهـش صدرا در حـدود15سال سابقه درخـشان در زميـنه آموزش و با بهره گيرى ازجديدترين سيـستم آمـوزش به فـراگيران و افـراد عـلاقـمند كمـك مى كـند كه با يارى جـستن از اين سيستم در زمينه هاى مختلف علمى يا فنى بتواند در عرصه جهانى سـخن خود را به منصه ظهور برساند.

در جهت نيل به اين هدف اين مركز اقدام به طـراحى,بـرنامه ريـزى و اجرايدوره هـاى مخـتلف آموزشو پروژه هاى تحقيـقاتى را متنـاسب با نيـازهاى روز كرده است. آرزومند است با مدد گرفتن از الطاف الهى در ارائه خدمات مفيد در جهت توسعه ميهن اسلامى توفيــق يـابد.

درباره ما
دسته بندی ها

مجموعه های محبوب

طراحی وب

2 دوره

طراحی

2 دوره

تدوین

2 دوره
آموزش

دوره های پرطرفدار

وبلاگ

آخرین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://sadraac.ir/
علاقمندی ها 0

10
دوره
1166
دانشجو
0
مدرس
1265
کاربر

معرفی مرکز آموزشی صدرا

آنچه كه ثـروت يك مـلت تلقى مى شـود نه منابع طبيعی آن بلكه نيـروى انسـانى و كارآمد و متـعهد آن مى باشـد. يكى از نـكات مهمى كه همـواره ذهن فراگيران را در فرايند آمـوزش و يـادگيـري در هر سيستـمى به خـود مشغول نمـوده ,آمـوزش مـوثر با كيـفيت و در مدت زمان كوتاه است و همـواره نتايج سيستمهاى آموزشى براى فـراگيـران بسيـار حـائز اهميت است.

مركز آموزش و پژوهـش صدرا در حـدود15سال سابقه درخـشان در زميـنه آموزش و با بهره گيرى ازجديدترين سيـستم آمـوزش به فـراگيران و افـراد عـلاقـمند كمـك مى كـند كه با يارى جـستن از اين سيستم در زمينه هاى مختلف علمى يا فنى بتواند در عرصه جهانى سـخن خود را به منصه ظهور برساند.

در جهت نيل به اين هدف اين مركز اقدام به طـراحى,بـرنامه ريـزى و اجرايدوره هـاى مخـتلف آموزشو پروژه هاى تحقيـقاتى را متنـاسب با نيـازهاى روز كرده است. آرزومند است با مدد گرفتن از الطاف الهى در ارائه خدمات مفيد در جهت توسعه ميهن اسلامى توفيــق يـابد.

درباره ما
دسته بندی ها

مجموعه های محبوب

طراحی وب

2 دوره

طراحی

2 دوره

تدوین

2 دوره
آموزش

دوره های پرطرفدار

وبلاگ

آخرین اخبار