شرکت پژوهشهای علمی ،صنعتی و منابع انسانی صدرا

مرکز اموزش و پژوهش صدرا

عبادت به جزء خدمت خلق نیست

 

خط مشی ؛کیفیت

شرکت پژوهشهای علمی ،صنعتی و منابع انسانی صدرا بعنوان یکی از قطبهای اصلی ارائه خدمات تحقیقات ،پژوهش و آموزش در زمینه فن آوری اطلاعات ، امور مالی و بازرگانی و علوم انسانی و … در کشور و در راستای تبعیت از ارزشهای والای سازمانی خود و مشتری مداری و رعایت اصول شهروندی و استقرار سیستم مدیریت که آنها را در اصل کار خود قرار داده است.

این خط مشی چهار چوبی برای تعیین اهداف کیفیت بوده که بصورت سالانه مورد بازنگری قرار می گیرد.خدمات شرکت به موازات تلاش برای ارتقاء سطح کیفیت شرکت ارائه شده و ارتقاء رضایت مشتریان ،تعهد خود را به موارد ذیل اعلام می دارد:

 

  • انطباق کامل فعالیتها و خدمات مرکز با قوانین و مقررات کشوری
  • درک نیازهای مشتریان و ایجاد راهکارهای مناسب به منظور برآورده نمودن آنها
  • بهره گیری از مشارکت پرسنل و همکاران شرکت در راستای رشد و تعالی سازمانی خود
  • آموزش و بهسازی منابع انسانی ، ارتقاء سطح صلاحیت پرسنل و جلب رضایت کارکنان
  • ارائه بهترین خدمات آموزش ؛ بکارگیری روشهای نوین و افزایش سرعت و کیفیت در ارائه آنها
  • بهبود مستمر کلیه فرآیندها و فعالیت های شرکت
  • ایجاد فرهنگ تعهد و مسئولیت پذیری در انجام امور محوله

 

با عنایت به اعتبار شرکت در کشور ،امید آن داریم که همه کارکنان شریف صدرا از تمامی توانمندی ، نوآوری و تخصصی خود برای اجرای بهینه این سیستم و در نهایت انطباق کامل عملکرد شرکت با الگوهای سرآمد بین المللی استفاده نمایند. شرکت صدرا مشتمل بر سهامداران و مدیران و کارکنان، منشور اخلاقی ذیل را به عنوان ارزشهای محوری سازمان خود تبیین و به آنها اعتقاد راسخ دارد.

 

منشور اخلاقی

مجموعه ای موفق است که علاوه بر وظایف اداری و اجتماعی خود

وظیفه ای فلسفی و رسالت انسانی و اجتماعی نیز داشته باشد.

 

فلسفه و رسالت هر مجموعه موجب پرورش تفکرات و ژرف نگری همکاران آن مجموعه می شود که متخصصان ،اساتید و همکاران ،دانشجویان آن مجموعه را در چهارچوب پرورش تفکرات انسانی و اجتماعی قرار می دهد تا بتوانند رفتارشان را در همان ساختار بروز دهند و این را آموزش بدهند و آموزش ببینند که همه افراد انسانی قابل احترام هستند که بنا به تبعیت از معارف انسانی و عرفانی و دینی خود خویشتن و دیگران را ارزشمند ببینند و ارزشمند بودن را نیز بر فرزندان خود بیاموزند .

با استعانت از درگاه خداوند متعال و به حرمت این مکان مقدس با خود عهد می بندیم همواره با ظاهری آراسته و باطنی پیراسته در نهایت نظم و ادب و با برخوردی نیک و پسندیده با مردم تعامل برقرار نموده و با کمال صداقت و رعایت انصاف امور محوله را به انجام رسانیده و در راستای اهداف متعالی این مجموعه و کشور عزیزمان ایران مقید به اجرای رسالت و پایبند اصول نشان گرفته از وجدان کاری و انضباط اجتماعی باشیم.

 

ما متعهد به حفظ منافع کلیه ذینفعان هستیم.

ما متعهد به تلاش مداوم در جهت ارتقاء سطح کیفیت ارائه خدماتمان هستیم.

ما متعهد به حفظ کرامت انسانی خود هستیم.

ما متعهد به اطلاع رسانی شفاف و صداقت در تبلیغاتمان هستیم.

ما متعهد به استفاده بهینه از منابع ملی هستیم.

ما متعهد به پرهیز از شایعه سازی ،تهمت،غیبت،خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد را تضعیف می نماید، هستیم.

ما متعهد به انجام فعالیتها بر اساس روش مستند و مشخص نه براساس سلیقه شخصی هستیم.

ما متعهد به ارزش آفرینی و ارتقاء سطح رضایتمندی دانشجویان به عنوان سرمایه های گرانبها هستیم.

ما متعهد به درک صحیح اهداف مجموعه و تلاش به منظور همسوئی اهداف فردی با آن هستیم.

همچنین می دانیم و معتقدیم :

« مشتری حق دارد انتظار داشته باشد و از کیفیت خدمات ارائه شده

اطلاعات دقیق داشته باشد»

 

اینجانب ضمن تعهد به تأمین منابع لازم  برای اجرای خط مشی و نظارت کامل بر حسن اجرای آنها و تحقق اصول فوق الذکر در فواصل زمانی مناسب ، این خط مشی و اهداف و برنامه های مربوطه را بازنگری نمایم.

 

با نهایت سپاس و احترام

سید بهاءالدین هادیزاده فرد

مدیر عامل