قیمت رایگان!

افزودن به علاقمندی ها
6 تبریک!
زبان: فارسی
142
غیرحضوری
11 مبحث
27 جلسه
سطح مطالعه: متوسط
850 مگابایت
گواهی پایان دوره
0 دیدگاه 104 بازدید

در این دوره چه آموزش داده می شود؟

قبل از اینکه به توضیح درباره ویژگی های کلاس آنلاین MBA بپردازیم، بد نیست توضیح مختصری درباره MBA داشته باشیم. کلمه MBA را می توان مدیریت حرفه ای کسب و کار تعریف کرد که مخفف Master of Business Administration است. در واقع می توان گفت:

در کنار دوره MBA غیرحضوری و آنلاین، فن پردازان برای دانشپذیرانی که علاقه مند به کلاس های حضوری هستند نیز، برنامه ریزی کرده است. اما در این روزهایی که همه به دلیل شیوع بیماری کرونا از حضور در کلاس های جمعی و عمومی خودداری می کنند، شاید دوره غیرحضوری MBA گزینه بهتری باشد.

دوره آنلاین MBA، که در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان، برگزار می شود، هدف و تمرکز اصلی اش، روی پذیرش و تربیت فارغ التحصیلان کلیه رشته ها خصوصا مدیریت می باشد. با حضور در این دوره مهارت های مدیریتی فوق العاده را خواهید آموخت که نه تنها در کسب و کارتان، کارایی دارد، بلکه در زندگی شخصی و مدیریت آن هم می توانید یک سر و گردن از دیگران بالاتر باشید.

سرفصل دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار MBA

سرفصل دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار MBA
معرفی بازاریابی
تعریف بازاریابی
اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
مدیریت بازاریابی
فلسفه های مدیریت بازاریابی
تجزیه و تحلیل رقبا و وضعیت بازار
سیستم بازار
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
تجزیه و تحلیل بازار رقبا
برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖ
فرآیند ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
آمیخته بازاریابی
نقش و اهمیت تحقیقات بازاریابی
تعریف تحقیقات بازاریابی
نقش تحقیقات بازاریابی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
فرآیند تحقیقات بازار
رفتار مصرف کننده
فرآیند تصمیم گیری رفتار مصرف کننده
انواع حل مسأله خرید
ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر در فرآیند ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
معیارهای تقسیم بازار
روش ها و متغیرهای تقسیم بازار
انتخاب بازار هدف برای متمرکز کردن فعالیت
استراتژی های مختلف برای انتخاب بازار هدف
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوش
ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺪازه و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار
روش ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوش
مدیریت محصولات
موضع یابی
مدیریت آمیخته محصول
ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد و ﻋﺮﺿﻪ‌ی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ
منحنی عمر محصول
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺖ، ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺮﻓﯿﻊ وﺗﻮزﯾﻊ
روش‌ها و استراتژی قیمت گذاری
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دراﻧﻮاع ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
فرآیند ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
تحقیقات بازاریابی
مفهوم تحقیقات بازاریابی
تحقیقات بازار
دامنه تحقیقات بازاریابی
انواع تحقیقات بازاریابی از لحاظ محتوا
انواع تحقیقات بازاریابی از لحاظ فرم
تمایز میان تحقیقات بازاریابی و بازاریابی مستقیم
نقش تحقيقات بازاريابي
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
فرآیند تحقیقات بازار
محقق بازاریابی
اهمیت تحقیقات بازاریابی
نمونه گیری در تحقیقات بازاریابی
نمونه گیری احتمالی و هدفمند
داده های ثانویه در تحقیقات بازاریابی
انواع روشهای جمع آوری داده ها
مصاحبه رو در رو
تکنیکهای سنجش نگرش
مزایای استفاده از خدمات حرفه ای تحقیقات بازاریابی
مذاکره
انواع مذاکره و سطوح آن
سطوح مذاکره
اهداف مذاکره
اشکال مذاکره
ویژگی‌های اصلی مذاكره
فرایند مذاكره
کارهای قبل از مذاکره
فنون مذاکره
نقش شخصیت در فرایند مذاکره
اصول مذاکرات
استراتژی‌های مذاکره
عناصر مذاکره
تاکتیک های مذاکره کنندگان
مذاکره اصولی
مهارت‌های مذاکره
اخلاق در مذاکره
ارتباطات
انواع ارتباط
انواع ارتباطات
تیپ‌های شخصیتی مختلف
روابط عمومی
روانشناسی زبان
زبان بدن
روابط عمومی در قالب یک تخصص
کارکردهای روابط عمومی
فرایند ارتباط
برنامه ریزی ارتباطات
روانشناسی ارتباط
ارتباط کلامی در سازمان‌ها
سخنرانی
تعریف سخنوری
سخنرانی
اهداف سخنرانی
عوامل مؤثر در سخنرانی
روش افزایـش قدرت بیان
مدیریـت و فنون سخنرانی
اعـجاز بیان
نكاتي در باره نحوه ارائه سخنراني
نکته های کاربردی مقابله با ترس ، کمروئی و اضطراب به هنگام سخنرانی
تاثیر ارتباط چشمی در سخنرانی
مذاکره تجاری
راه حل های دفاعی برای مذاکرات پرتنش
گزینه های جانبی در مذاکرات تجاری
ده گام برای شروع یک مذاکره اقتصادی
موفقیت در یک مذاکره تجاری
به حاشیه رفتن در مذاکرات
استفاده از شیوه های مذاکره
تفاوت فرهنگ در مذاکرات
مدیریت مذاکره
تفاوت مذاکره و مناظره
فنون مذاکرات تجاری
اهمیت فنون مذاکرات تجاری
درک اصول فنون مذاکرات
برانگیختن رفتارانسانی
زبان اشاره
حفظ نوسانات روحی
بکارگیری نیروهای فردی درمذاکره
هدایت امواج موزون مذاکره
به‌کارگيرى تاکتيک‌هاى مذاکره
حمله غافلگيرانه
بکارگيرى تاکتيک FAIT ACCOMPLI
عبور از موانع با يک پرش
نقض مفاد قرارداد
ايجاد وقفه در مذاکره
حفظ آبرو در مذاکرات غيررسمى
اقدام به حمله
در اختيار گرفتن کنترل دستور جلسه
انعقاد قرارداد با توجه به حالات اشخاص
مبارزه با عامل خستگى
پیروی از رژیم غذائی مذاکره‌گران
طرح محيط فيزيکى مذاکره
دکور
دما و نور
محل استقرار
تصميم به ايجاد تغيير در محيط
خصوصيات شخصى و کارى
توفق‌يافتن بر محيط بيرونى
تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره
آشنایی با مدیریت پروژه
مفهوم پروژه
معناي لغوي پروژه
تعریف مدیریت پروژه
تعريف برنامه‌ريزي پروژه
تعريف كنترل پروژه
تاريخچه مديريت پروژه
مراحل انجام برنامه‌ریزی و كنترل پروژه
مديريت پروژه در دهه و ميلادي
كاركرد مديريت پروژه
استانداردهاي مديريت
حوزه‌هاي دانش مديريت
قوانین طلایی مدیریت پروژه
مقايسة پروژه با عمليات مستمر
رويكرد هاي مديريت پروژه
چرخة حيات پروژه
حوزه‌هاي دانش مديريت
آشنایی با ارکان پروژه ها
توانمندیهای مدیر پروژه
مشخصه‌های اساسی پروژه‌ها
مشخصه موقتی بودن در پروژه‌ها
مشخصه یكتا بودن پروژه‌ها
مشخصه تفصیل فزاینده
چرخه حیات پروژه
ویژگی های اهداف پروژه
محدودیت های پروژه
ساختار شكست كار (WBS)
مهمترین رشته های تقسیم و تفكیك اقلام پروژه
معیارهای تقسیم FWBS
روش دلفی
ويژگي فازهاي پروژه
مراحل اولیه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
اهمیت مطالعات امکان سنجی در پروژه
سازمان در پروژه
سازمان
تأثیرات سازمانی
سیستمهای سازمانی
فرهنگها و سبک های سازمانی
ساختار سازمانی
اداره پروژه
مهارت‌های کلیدی مدیریت عمومی
رهبری
برقراری ارتباط
مذاکره
حل مسأله
تأثیرگذاری بر سازمان
تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی ـ محیطی
استانداردها و مقررات
بین المللی سازی
سازماندهي پروژه
فرهنگ سازماني
نارسايي‌ها و مزاياي به‌كارگيري اين روش
فرایندهای مدیریت پروژه و مدیریت یکپارچگی
فرآیند هاي مديريت پروژه
گروه فرآیندهاي مديريت پروژه
بر هم كنش فرآیندهاي مديريت پروژه
مروری بر گروه های فرآیندی پروژه‌ها
مدیریت یکپارچگی پروژه
تهيه منشور پروژه
تهيه برنامه مديريت پروژه
هدايت و مديريت اجرايي پروژه
نظارت و كنترل كارهاي پروژه
كنترل تغيير يكپارچه
خاتمه پروژه يا فاز
مدیریت هزینه پروژه
برنامه ریزی منابع
ورودی های برنامه ریزی منابع
خروجی های برنامه ریزی منابع
برآورد هزینه
ورودی‌های برآورد هزینه
ابزارها و تکنیکهای برآورد هزینه
خروجی‌های برآورد هزینه
بودجه بندی هزینه
ورودی های بودجه بندی هزینه
ابزارها و تکنیک های بودجه بندی هزینه
خروجی‌های بودجه بندی هزینه
کنترل هزینه
ورودی‌های کنترل هزینه
ابزارها و تکنیک های کنترل هزینه
خروجی‌های کنترل هزینه
مدیریت ارتباطات در فرآیند مدیریت پروژه
چگونگی ارتباطات در پروژه
اهمیت مدیریت ارتباطات در پروژه
برنامه ریزی ارتباطات
ورودی‌های برنامه ریزی ارتباطات
ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی ارتباطات
خروجی های برنامه ریزی ارتباطات
توزیع اطلاعات
ورودی‌های توزیع اطلاعات
ابزارها و تکنیک های توزیع اطلاعات
خروجی‌های توزیع اطلاعات
گزارش دهی عملکرد
ورودی‌های گزارش دهی عملکرد
ابزارها و تکنیک های گزارش دهی عملکرد
خروجی‌های گزارش عملکرد
خاتمه‌ی اداری
ورودی های خاتمه ی اداری
ابزارها و تکنیک های خاتمه ی اداری
خروجی های خاتمه ی اداری
ارزیابی ریسک پروژه
تعريف ريسک
مدیریت ریسک پروژه
شناسايي ريسك ها
انواع ريسک
عناصر اصلي ريسك
فرآیند مديريت ريسک پروژه
خلاصه‌اي از فرآیند مديريت ريسک
افزايش ريسک
ثبت ريسک
تخصيص عوامل ريسک
اجراي عوامل ريسک
مفاهيم پايه اي مديريت ريسک پروژه
سمت‌هاي ريسک
تعيين کننده ريسک
گروه بازبيني پروژه
تيم پروژه
برنامه ريزي مديريت ريسك
تحليل كيفي ريسك
تحليل كمي ريسك
برنامه ريزي پاسخ هاي ريسك
نظارت و كنترل ريسك
گام های مدیریت ریسک و اتفاقات غیر منتظره در پروژه
زمان بندی پروژه
زمان بندي و مفاهيم آن
انتخاب مايلستون ها
منطق برنامه ريزي شبكه اي
وابستگي ها
برآورد نيروي انساني مورد نياز
ترسيم شبكه
منافع روش برنامه ريزي دستي
زمان شناوري
مسير بحراني
فشرده سازي برنامة زمان بندي
تعيين استراتژي فشرده سازي برنامة زمان بندي
تهية سند برنامة پروژه
مدیریت زمان پروژه
تخمين مدت زمان فعاليت ها
تهيه برنامه زمان بندي
كنترل برنامه زمان بندي
پیش درآمدی بر رفتار سـازمانی
رفتار سازمانی
روان شناسی
جامعه شناسی
مردم شناسی
علوم سیاسی
هدف های رفتار سازمانی
بهبود کیفیت و بازدهی
نیروی کار گوناگون
تفویض اختیار
نو آوری و ایجاد تغییر
کم شدن وفاداری کارکنان
نیروی کار دو گانه
بهبود رفتار، از نظر اخلاقی
رفتار سازمانی در سـطح جهانی
کشورهای چند ملیتی
قرار دادهای همکاری منطقه ای
اتحادیه ی اروپا
نفتا
اروپای شرقی
رویارویی با مسائل بین المللی
کوته نظری
فرهنگ های ملی
تجزیه و تحلیل اختلافات فرهنگی
رابطه با محیط
توجه به زمان
ماهیت فرد
توجه به فعالیت
مبانی رفتار فرد
نگرش
رضایت شغلی
ناهمسانی شناختی
رابطه ی بین نگرش و رفتار

شخصیت
تناسب شخصیت با شغل
ادراک
تئوری اسنادی
یادگیری
مدیریت انگیزش
نخستین نظریه های انگیزش
نظریه ی سلسله مراتب نیازها
تئوری X و تئوری Y
تئوری بهداشت – انگیزش
تئوری های نوین انگیزش
تئوری مبتنی بر نیازهای سه گانه
نظریه ی تعیین هدف
تئوری تقویت رفتار
نظریه ی برابری
نظریه ی انتظار
تعدیل رفتار در رفتار سازمانی
مشارکت کارکنان
تصمیم گیری فردی و گروهی
تصمیم گیری
خلاقیت در تصمیم گیری
محدودیت های سازمانی
مبنای رفـتار گروه
تصمیم گیری گروه
شناخت تیم
تفاوت تیم با گروه
رهبری و ساختار
رهـــبری
تئوری های رهبری
تئوری های شخصیتی
تئوری های رفتاری
مهم‌ترین وظایف رهبری سازمانی
چالش‌های عمومی و دائمی رهبری سازمان‌ها
مهم‌ترین وظایف رهبری سازمانی
بازاندیشی در مقوله رهبری سازمانی
سبک‌های رهبری سازمانی و کاربردهای آن
مدیریت استراتژیک و رفتار سازمانی
تحلیل SWOT
چهارچوب تحلیلی ساختار،رفتار و بازدهی
ماتریس ADL :
تحلیل پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر (Porter’s Five Competitive Forces)
تحلیل منحنی های هزینه صنعت(Industry Cost Curves)
ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
تحلیل PEST
تحلیل اندازه و سهم بازار (Market Size and Market Share Analysis)
تحلیل ارزش چرخه عمر (Customer Life Time Value Analysis):
منحنی عرضه و تقاضا (Supply and Demand Curves):
نقشه گشت و گذار مشتری (Customer Journey Map):
تحلیل زنجیره ارزش (Value Chain Analysis):
تحلیل افق های سه گانه (Three Horizons):
ماتریس سیاست های جهت دهی
ماتریس گروه مشاوران بوستون (Boston Consulting Group Matrix):
ماتریس استراتژی رشد آنسوف ( Ansoff Growth Strategy Matrix):
ماتریس هم خانوادگی (Familiarity Matrix):
مدیریت استراتژیک رفتار سازمانی
مديريت بحران و رفتار سازمانی
آشنایی با مديريت بحران
ضرورت مدیریت بحران
مدلهای مدیریت بحران
اهداف کلی مدیریت بحران
برنامه مديريت بحران (Crisis Management Plan)
اجزاي برنامه مديريت بحران
تهية برنامة‌ مديريت بحران
گروه مديريت بحران
اولويت بندي بحران ها
وظايف مديريت بحران
مديريت بحران در هفت نكتة‌ كليدي
مدير بحران (Crisis Manager) و رسانه ها
ویژگیهاي مدیریت بحران
مديريت بحران و راهبردهاي ارتباطات
موارد مربوط به مديريت بحران
چگونگي رويارويي و مقابله با بحران
خصوصيات اعضاي ستاد مبارزه با بحران
مدیریت سازمان در دوران رکود یا بحران
مدیریت زمان و رفتار سازمانی
تعریف مدیریت زمان
ضعف در مهارت تصمیم گیری و اولویت بندی
ضعف در تفویض اختیار
کمال طلبی
ضعف در هنر حل مسئله
مشکل اهمال کاری
ضعف در هنر نه گفتن
مدیریت زمان و افزایش بهره وری
مدیریت زمان در سازمان ها
روش های سازمان دهی زمان
مدیریت زمان، اولویت اول سازمان
مدیریت رفتار سازمانی
هدف رفتار سازماني
مباني علمي رفتار سازماني
تفكر اقتضايي
سازمانها به عنوان محيط کار
هدف ، رسالت و استراتژي ها
هم افزايي
انسان ها و سيستم هاي کاري
رفتار سازماني ومديريت
چالش هاي مديريت و رفتار سازماني در دنياي امروز
عناصر رفتار سازماني
مبانی ساختار سازمانی
ساختار سازماني
مدل هاي رفتار سازماني
مدل مراقبتي
مدل حمايتي
مدل مشارکتي
سيستم هاي اجتماعي فرهنگ
عوامل و اجزاء فرهنگ سازماني
چگونگي شكل گيري و تداوم فرهنگ سازماني
رفتار سازماني مثبت گرا
تعارض سازماني
جايگاه تعارض در مديريت
توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي
آشنايي با بازار سهام(Stock)
آشنايي با بازار كالاها
آشنايي با اوراق بهادار
آشنايي با بازار تبادلات ارزي
خرید / فروش
سیستم استعلام نرخ بازار
شناسايي اصول مقايسه انحصاري بورس هاي بين المللي
روشهای بررسی بازارهای مالی
بررسی مفهوم مدیریت مالی
آشنایی با مدیریت مالی
نقش کلیدی مدیر مالی
وظایف مدیر مالی
تاریخچه مدیریت مالی
نقش مدیران مالی در شرکت ها
دامنه تحليل مالي
مدل تحلیل صورت‌های مالی
مدل استوارت
چهار مدل از صورت های مالی
ارتباط بین صورت های مالی
آشنایی با تحلیل بنیادین
قدم به قدم با ارزش گذاری بنیادین
دور نمای اقتصادی
انتخاب بخش صنعتی
کشف شرکت های پیشرو در صنعت منتخب
مدل کسب و کار
تحلیل صورت های مالی شرکت
روندهای بلند مدت
تعیین ارزش
تجارت هوشمند
تفکیک صنایع
نقاط ضعف تحلیل بنیادین
شاخصه های صنعت/شرکت
ذهنیت های فردی
شخصیت تحلیل گر و جهت گیری
سازمان های پولی و مالی
انواع سازمان های پولی و مالی بینالمللی
بانک بین المللی ترمیم و توسعه ( بانک جهانی )
بانک بینالمللی ترمیم و توسعه
سازمان های پول یا بازارهای مالی
فعالیت های عمده سازمان های پولی و مالی
پس انداز
انواع اوراق قرضه
محدودیت های عمومی و کلی بانک
مبانی پرداخت وام
نهادهای مالی اتحادیه اروپا ( اتحادیه اقتصادی پولی اروپا )
سیاستهای پولی مالی اتحادیه اقتصادی اروپا
مناسبات ایران با سازمانهای پولی مالی بین المللی
نهادهای پولی – مالی وابسته به بانک جهانی ( گروه بانک جهانی )
موسسات پولی مالی در ایران
ابزارهای تاثیر گذار بر این کنترل
انتقادات وارد شونده بر سازمان تجارت جهانی
انواع اتحادیه اقتصادی و سیاسی
مدیریت سرمایه گذاری
سرمایه گذاری و سرمایه گذاران
مفهوم سرمايه‏ گذاري و تكنيك هاي آن در بازار سرمايه
چرا سرمايه‏ گذاري مي‏كنيم
ماهيت اصلي تصميمات سرمايه ‏گذاري
ساختار فرآيند تصميم‏گيري
تجزيه و تحليل اوراق بهادار
ديريت پرتفليو
عوامل خارجي تأثيرگذار بر فرآيند تصميم‏گيري
عرضه سرمايه‏ گذاري جهاني
سرمايه‏ گذاري هاي بازار سرمايه
انواع اوراق بهادار با سود ثابت
بازارهاي سهام
شناخت سهام عادي
انواع سرمایه گذاران
ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری:
رابطه ریسک و بازده برای سرمایه گذاران
سرمایه گذاری مستقل خارجی
سرمایه گذاری مشترک
سرمایه گذاری مستقیم مشترک سهامی
مزایای قانونی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
موانع و مشکلات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
دارایی های غیر قابل معامله
انواع سرمایه گذاری های مشترک از نظر ترکیب مالکیت سرمایه
مزایای قانونی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
بازارهای معامله اوراق بهادار
مزاياى وجود بورس اوراق بهادار
شاخص سودآوری (Profitability Index)
دوره بازگشت سرمایه
اصول مدیریت خطر
ارزشيابي سهام عادي
مباني تحليل تكنيكي در بازار سرمايه
تحليل بنيادي
تجزيه و تحليل اقتصاد
تجزيه و تحليل صنعت
تجزيه و تحليل شركت
حاشيه سود خالص
نسبتP/E
ارزش دفتري هر سهم
ارزشيابي قيمت سهام
اصول بنيادي در تحليل سهام
نقص بزرگ تحليل بنيادي
اصول كلي تحليل تكنيكي
آرايش‏هاي اصلي در تحليل تكنيكي
نحوه ايجاد آرايش‏هاي مختلف در نمودار سهام
خطهاي روند و كانالها
كاربردهاي ميانگين‏هاي متحرك
ميانگين متحرك ساده
ميانگين متحرك موزون
ميانگين متحرك نمايي
تحليل قدرت نسبي
اصول سرمايه گذاری
شناسایی و استفاده از اصول احتمالات در معاملات
آشنايي با اندازه گيري بازگشت از زيان
شناسايي اصول استفاده از نسبت سود به زيان
شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه
آشنایی با اشتباهات رایج معاملگران مبتدی
مراحل اصولی انجام یک معامله
سرمایه در گردش
منابع و مصارف سرمايه در گردش
مديريت سرمايه در گردش در مرحله عمل
بازارهای سرمایه
نقش بازارهاى دست اول
نقش بازارهای دست دوم (ثانویه)
بورس اوراق بهاءدار
بازده سرمایه گذاری
اجزاء بازده
ريسك سرمايه گذارى
منابع ريسك
انواع ریسک
انواع بازارهاى مالى بر حسب سررسيد اوراق بهادار
انواع بازارهاى مالى برحسب نوع انتشار اوراق بهادار
بانکداری سرمایه گذاری
آشنایی با بانکداری سرمایه‌گذاری
تعریف بانک سرمایه‌گذاری ( بانک های سرمایه گذاری)
تعریف شرکت تامین سرمایه از نظر قانون اوراق بهادار
ساختار سازمانی بانکداری سرمایه‌گذاری
خدمات بانک های سرمایه گذاری
نقش بانک های سرمایه گذاری در تسهیل تامین مالی شرکت ها‍:
نقش بانک های سرمایه گذاری در تشکیل سرمایه
نقش بانک های سرمایه گذاری در واگذاری
نقش بانک های سرمایه گذاری در افزایش کارایی اطلاعات بازارهای مالی
نقش بانک های سرمایه گذاری در حوزه خرداقتصاد(شرکتها)
بودجه بندی سرمایه‌ای
تعریف بودجه بندی سرمایه ای
توضیحات مدیر مالی در مورد بودجه بندی سرمایه ای
طبقه بندي بودجه
نظام آمارهاي مالي دولت GFS
طبقه بندي بودجه در ايران
فرایند بودجه بندی سرمایه ای
روش های ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری
مقایسه سرمایه گذاریهای با عمر مفید متفاوت
جیره بندی سرمایه ای
درآمدهاي اختصاصي
درآمدهاي‌ مالياتي‌
کمک‌هاي اجتماعي
کمک‌هاي بلاعوض
درآمدهاي‌ اموال و دارايي‌ها
. طبقه بندي واگذاري دارايي هاي سرمايه اي
طبقه بندي واگذاري دارايي هاي مالي
روشهای ارزیابی پروژه های سرمایه ایی
معکوس دوره بازگشت سرمایه
خالص ارزش فعلی
نرخ بازده داخلی (IRR)
شاخص نرخ سودآوری
اجاره بلند مدت
مزایای اجاره بلندمدت
اقتصاد مدیریت
تعریف اقتصاد مدیریت
ارتباط اقتصاد مدیریت با نظریه اقتصادی
ارتباط اقتصاد مدیریت با رشته های کاربردی مدیریت بازرگانی
تئوری یا نظریه بنگاه
انواع بنگاه ها وواحدهای اقتصادی
تقسیم بندی واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت
تقسیم بندی واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت
تقسیم بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت
تقسیم بندی واحدهای اقتصادی
تعریف بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در برخی از کشورهای منتخب جهان
دلیل وجود بنگاه ها و عملکرد آن ها
محدودیت های نظریه بنگاه
وضعیت بنگاه ها در ایران
نقش بنگاههای اقتصادی کوچک در توسعه اقتصادی
نظریه سود مبتنی بر کارایی مدیران
نقش بنگاههای اقتصادی در جامعه
قیود دولتی (به عنوان نماینده جامعه)جهت بنگاهها اقتصادی
نظریه تقاضا
انواع تقاضاها
انواع تغییر در تقاضا
تقسیم بندی انواع کالا (بر اساس تغییر در قیمت کالاهای وابسته)

پیش نیاز های این دوره آموزشی

بنابراین با شرکت در دوره ام بی ای یکساله می توانید به هدایت، راهبری برنامه های تخصصی، طراحی وظایف و حتی اشتغال زایی و کارآفرینی دست پیدا کنید. لازم به ذکر است که دوره های MBA در رشته های مختلف هم موجود می باشد. بنابراین اگر در حوزه ای خاص کار می کنید، می توانید MBA همان حوزه را نیز دریافت کنید.

1. مقدمه و معرفی
2. شروع به کار
3. سفارشی سازی!
3. اتمام پروژه

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره تخصصی MBA (مدیریت حرفه ای کسب و کار)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *